EXPORT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Jste vítáni psát v jakémkoliv jazyce. Naše prodejní personál mluví plynně anglicky. Dodáváme pro všechny členské státy Evropské unie. Rutinní a přímočaré.

U prodejů v rámci EU, existuje několik scénářů, které vám předkládáme zde krátce. V podstatě, dvě otázky: používat vozidlo pro soukromé nebo komerční? Pokud je vozidlo nové nebo ojeté?

 1. První Nový vůz – fyzická koupi nového vozu daň.
  To znamená, že nejsme německé DPH ve výši 19% účtu. Platíte vozidla hodnotu, bez DPH a strávit svůj vůz s dočasným SPZ ve své domovské zemi. Tam budete muset uhradit platné DPH na FÚ, než si můžete zaregistrovat vaše vozidlo. To funguje bez problémů, protože všechny naše vozidla jsou dodávány s COC dokumentu, který umožňuje přijetí v jakémkoli členském státě EU. Po schválení, potřebujeme kopii osvědčení o registraci prokazující DPH odstranění. Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo účtovat zálohu na výrobu tohoto důkazu.
 2. Druhý Nové vozidlo – komerční využití V tomto případě budeme účtovat net. Nicméně, musíte naučit tím, že koupí nějaké další dokumenty:
  – Hlavičkový papír vaší firmy, včetně DIČ
  – Podepsání zásilku prohlášení (odpovídající fráze, navštivte náš účet)
  – Kopírování ID karty na majitele podniku
  – Identifikace osoby sběrné
  – Příslušný orgán
  – Podpis osoby sbírání na jeho kopii průkazu (podpis je vyroben na místě a musí být stejná) I s komerčními zákazníky, vyhrazujeme uložení vkladu.
 3. Třetí Ojetá vozidla – pro vozidla vlastníka jsou tyto používány podle DPH bodu předmětu v sobě.
  Důležité pro vás vědět, je toto: Je-li vozidlo je starší než 6 měsíců a má více než 6.000 km jízdy, je v souladu s § 25 UStG jako „okraje daně“. To znamená, že daň je nyní vyplácena jako konečný. Vhodné pro zákazníky v zemích s vyššími daněmi, to je zajímavý aspekt. Takže švédského zákazníka například, 6% daň z prodeje se „zachránil“ nákupem ojetého vozidla. Promluvte si s námi na toto téma rád osobně!
 4. Ojetá vozidla – komerční využití
  Vozidla jsou v první ruky od soukromé použití nejsou daňově uznatelné. Nicméně, prodáváme také Vám naše pronájem vozidel nebo jiných vozidel z komerční použití. V tomto případě, Mehrwertstuer je vratná, i když je vozidlo starší než 6 měsíců.V případě komerčních čisté nákupu použitého vozidla, zvedneme pravidelné kauci ve výši DPH

EXPORT NACH TSCHECHIEN

Wir liefern in alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Routiniert und unkompliziert.
Bei Verkäufen innerhalb der EU gibt es verschiedene Szenarien, die wir Ihnen hier gerne kurz vorstellen. Im Kern geht es um zwei Fragen: Nutzen Sie das Fahrzeug privat oder gewerblich? Ist das Fahrzeug neu oder gebraucht?

 1. Neufahrzeug – Privatperson
  Sie erwerben Ihr Neufahrzeug netto. Dies bedeutet, dass wir die deutsche Mehrwertsteuer mit 19 % nicht fakturieren. Sie zahlen den Fahrzeugbetrag ohne Mehrwertsteuer und verbringen Ihr Fahrzeug mit einem Kurzzeitkennzeichen in Ihr Heimatland. Dort müssen Sie dann die jeweils gültige Mehrwertsteuer an das Finanzamt abführen, bevor Sie Ihr Fahrzeug zulassen können. Dieser Vorgang funktioniert ohne Probleme, da alle unsere Fahrzeuge mit einem COC Dokument ausgeliefert werden, welches die Zulassung in jedem Mitgliedsstaat der EU ermöglicht. Nach erfolgter Zulassung benötigen wir noch eine Kopie der Zulassungsbescheinigung zum Nachweis der Mehrwertsteuerabfuhr. In Ausnahmefällen behalten wir uns die Erhebung einer Kaution für die Erbringung dieses Nachweises vor.
 2. Neufahrzeug – gewerbliche Nutzung
  Auch in diesem Fall fakturieren wir netto. Allerdings müssen Sie mit dem Kauf einige Dokumente zusätzlich beibringen:
  – Den Briefkopf Ihrer Unternehmung inklusive Umsatzsteuer-ID Nr.
  – Unterzeichnung einer Verbringungserklärung (einen entsprechenden Textbaustein erhalten Sie auf unserer Rechnung)
  – Ausweiskopie des Firmeninhabers
  – Ausweis des Abholers
  – Entsprechende Vollmacht
  – Unterzeichnung des Abholers auf seiner Ausweiskopie (Unterschrift wird vor Ort getätigt und muss übereinstimmen)Auch bei gewerblichen Käufern behalten wir uns die Erhebung einer Kaution vor.
 3. Gebrauchtfahrzeug – Privatperson
  Gebrauchtfahrzeuge sind unter dem Mehrwertsteuergesichtspunkt ein Thema für sich. Wichtig für Sie zu wissen ist folgendes: Ist ein Fahrzeug älter als 6 Monate und hat mehr als 6.000 km gefahren, so gilt es nach § 25 UstG als „Differenzbesteuert“. Das bedeutet die Mehrwertsteuer gilt nun als endgültig abgeführt. Insbesondere für Kunden aus Ländern mit höherer Mehrwertsteuer ist dies ein interessanter Aspekt. So „spart“ ein schwedischer Kunde beispielsweise 6 % Umsatzsteuer durch den Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs.Sprechen Sie uns auf dieses Thema gerne persönlich an!
 4. Gebrauchtfahrzeug – gewerbliche Nutzung
  Fahrzeuge, die in erster Hand aus privater Nutzung stammen sind nicht Mehrwertsteuer ausweisbar. Allerdings verkaufen wir auch gerne unsere Mietfahrzeuge oder andere Fahrzeuge aus gewerblicher Nutzung. In diesem Fall ist die Mehrwertstuer auch bei Fahrzeugen die älter als 6 Monate ausweisbar. Im Falle eines gewerblichen Netto-Kaufs von einem gebrauchten Fahrzeug erheben wir unsere Kaution regulär in Höhe der Mehrwertsteuer.